Återvinning

Våra produkterJärn- och metallindustrin har varit en viktig del i vår utveckling av vårt moderna samhälle. Handeln har ökat med takt av människans vilja att förverkliga sina idéer, då vi konstant söker att förbättra vår tillvaro och samspelet mellan oss. Hus, broar, transportmedel, maskiner, robotar, datorer, telefoner m.m., behovet har blivit ett faktum och är idag en naturlig del av våra liv.
Luftlina

Millberry

Nytt koppar

Grov koppar (min 94% CU)

Rödgods

Rödgodsspån

Blandade mässingsspån

Koppar-/Mässingkylare

Mässing nyklipp

Bultmässing

Bultspån

Grov mässing

Blanka aluminium profil s105

Olegerat aluminium (min99,5AL)

Offset aluminium

Nytt blankt aluminium (AL mg)

Nytt blankt aluminium (ospecificerat)

Al profil målade

Al kärl & plåt

Aluminium/koppar kylare

Gjut aluminium (max 2% FE)

Aluminium profils spån ( Al Mg Si)

Aluminium spån (5% fukt)

Rostfritt 18/8 klipp

Rostfritt 18/8 spån

Rostfrit syrafast 18/10/2 klipp

Rostfrit syrafast 18/8MO spån

Bly

Gammal zink

El motorer

Blandkabel 32-34%

Blandkabel 36-38%

Jordkabel

Aluminium kabel (55% aluminium

Kromstål

Katalysatorer (stk)

Med behoven kom även medvetenheten, Miljön! Procedurer och system om hur vi kan utvecklas samtidigt som vi bevarar och räddar naturen från våra behov är en kontinuerlig studie som förhoppningsvis inte har ett slut.


Återvinningsprocesser och miljöanpassade ställningstagande värdesätter vi på Mörarps Metallåtervinning starkt, och välkomnar nya insatser som en del i våra rutiner.