Om Metall

Järn- och metallindustrin har varit en viktig del i vår utveckling av vårt moderna samhälle. Handeln har ökat med takt av människans vilja att förverkliga sina idéer, då vi konstant söker att förbättra vår tillvaro och samspelet mellan oss. Hus, broar, transportmedel, maskiner, robotar, datorer, telefoner m.m., behovet har blivit ett faktum och är idag en naturlig del av våra liv.

Med metallbehoven kom även medvetenheten, Miljön! Procedurer och system om hur vi kan utvecklas samtidigt som vi bevarar och räddar naturen från våra behov är en kontinuerlig studie som förhoppningsvis inte har ett slut.

Återvinningsprocesser och miljöanpassade ställningstagande värdesätter vi på Mörarps Metallåtervinning starkt, och välkomnar nya insatser som en del i våra rutiner.

Våra produkter